...خيلی خوب بود...

نميدونم...امروز با اينکه ۵شنبه بود ولی روز خوبی بود...زنگ اول امتحان عربی نگرفتن...زنگ دوم هم دينی داشتيم خيالی نبود...زنگ سوم هم دبير ادبياتمون نيومده بود...زنگ اخر با بچه ها رفتيم توی حياط پشتی کلی حرف زديم و خنديديم...هواسرد بود و بنده در حال حاضر در استانه سرماخوردنم!!!راستی شنبه مخيخوام برم گچ پامو هم باز کنم...راحت شدم!!!07.gif23.gif

/ 2 نظر / 6 بازدید
بهنام

سلام...من می دونستم ۵شنبه روز خوبيه...چون پدربزرگ و مادربزرگم اومدنو به ما سر زدن...راستی چندم دبيرستانی هما جان؟...موفق باشی...

majnoon_by_lily

همای عزيزم افسوس که احساس دلم در قالب واژه ها نمی گنجد تا از نوشته های زيبايت تشکر کنم .